Miljö

Aluform är anslutet till Normpack och FTI. Vi skickar allt överblivet material till smältverket för återvinning.

Läs mer om materialet och miljö här.

fti Normpack

 

Produktexempel

1005 1076 1014 1054 1003 1059