Miljö

Aluform är anslutet till Normpack och FTI. Vi skickar allt överblivet material till smältverket för återvinning.

Läs mer om materialet och miljö här.

fti Normpack

 

Produktexempel

1083 1091-L 1001X 1092-L 1080 1005